Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να μάθουμε για να ξεκινήσουμε το πλέξιμο είναι να "ρίχνουμε" πόντους. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι για τους πόντους πλεξίματος, ανάλογα με το τι είναι αυτό που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Για παράδειγμα:

Ο καλός Πόντος

Ο καλός πόντος είναι αυτός που εμφανίζεται πιο συχνά στο πλέξιμο. Με το αριστερό μας χέρι κρατάμε τη βελόνα που έχει τους πόντους (που μόλις ρίξαμε-δημιουργήσαμε) και με το δεξί χέρι την ελεύθερη βελόνα. Περνάμε την ελεύθερη βελόνα μέσα στην πρώτη θηλιά - πόντο, τυλίγουμε το νήμα γύρω της και αφαιρούμε και τα δύο μαζί (βελόνα με νήμα) από την θηλιά.

Ο ανάποδος Πόντος

Ο ανάποδος πόντος είναι ο ακριβώς ανάποδος από τον καλό πόντο. Η μόνη διαφορά τους είναι στον τρόπο που περνάμε την δεξιά βελόνα μας μέσα από τους πόντους της αριστερής. Ακόμη μια διαφορά είναι και η θέση του νήματος όταν πλέκουμε το πόντο. Η βελόνα θα πρέπει να έχει φορά από δεξιά προς αριστερά και το νήμα να είναι μπροστά από την δεξιά βελόνα.

Λάστιχο 2Χ2

Συνήθως όταν λέμε πλέξη λάστιχο εννοούμε την εκδοχή λάστιχο 2Χ2 (2Χ2 ribbing). Για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε πόντους που είναι πολλαπλάσια του 4.

Όλες τις σειρές τις πλέκουμε με 2 καλούς και 2 ανάποδους πόντους εναλλάξ. Εφόσον βάλουμε πόντους πολλαπλάσιους του 4 στη βελόνα και όλα έχουν πάει καλά θα πρέπει να τελειώσουμε με 2 ανάποδους πόντους τη σειρά και να ξεκινήσουμε την επόμενη με 2 καλούς πάλι. Σημειώνουμε εδώ ότι αυτός ο τρόπος πλεξίματος δεν είναι και ο πλέον οικονομικός, αφού καταναλώνει μεγάλη ποσότητα νήματος.

Πλέξη Jersey

Ή αλλιώς πλέξη Κάλτσα. Με αυτό τον τρόπο πλέκουμε μια καλή σειρά και μια ανάποδη εναλλάξ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργήσουμε ένα πλεκτό όπου στην μία πλευρά του έχουμε μόνο καλούς πόντους ενώ στην άλλη πλευρά έχουμε μόνο ανάποδους.